دوشنبه 24 خرداد 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

   به گزارش روابط عمومی سمیکو با عنایت  به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انجام افزایش سرمایه و نظر به انجام  اقدامات مربوط به بورسی شدن این شرکت مقتضی است اقدامات زیر توسط شرکتهای گروه و سهامداران محترم انجام پذیرد :

  1. کلیه معوقات مربوط به پرسنل آن شرکت از بابت کسورات 4 درصد سهم کارگر و 3 درصد سهم کارفرما تا پایان تیرماه 1399 جهت بهره مندی پرسنل آن شرکت  از افزایش سرمایه پرداخت و فیش واریزی به انضمام لیست حقوق و دستمزد ماه های واریز شده به اداره سهام این شرکت تا پایان مردادماه 1399 ارسال نمایند.
  2. با عنایت به اقدامات مربوط به ورود به بازار سرمایه، تمامی پرسنل سهامدار می بایست در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت شوند .
  3. کلیه پرسنل سهامدار از تاریخ 1399/06/01  با ورود به سامانه سهام این شرکت نسبت به بررسی اطلاعات شناسنامه ای خود اقدام و از صحت اطلاعات ثبتی اطمینان حاصل نمایند .

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico