پنجشنبه 7 مهر 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY


تحلیلگر آقای محمد حسینخانی

معرفی شرکت

شرکت فولاد اهواز در تاریخ 1366/11/13 تحت شماره 68889 در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده و سپس در تاریخ 1370/09/25 تحت شماره 3199 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اهواز هم به ثبت رسیده است و در تاریخ 1371/04/06 نام شرکت به صنایع فولاد اهواز (سهامی خاص) و سپس در تاریخ 1374/09/02 به شرکت فولاد خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی 10101138294 تغییریافته است. مضافاً به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق­العاده مورخه 1385/05/23 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل شده و درتاریخ 1386/05/16 دربورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهاي تجاري فرعی شرکت گروه توسعه اقتصادي پایندگان است. مرکز اصلی شرکت در اهواز، کیلومتر 10 جاده اهواز، بندر امام خمینی(ره) قرار دارد.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (2) اساسنامه عبارت است از :

الف ـ موضوع شامل انجام عملیات ذوب و ریخته گري و نورد فلزات آهن و فولادهاي آلیاژي جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد

                                                                                                                                                                                                                                      جهت مشاهده ادامه مطلب کلیک نمائید

                                                                                 

                                                                                                                                              

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico