دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو، پیرو آگهی های منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 28325 مورخ 1401/11/17 و شماره 28361 مورخ 1402/01/17، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) می رساند؛ در راستای درخواست سهامداران محترم شرکت و استفاده حداکثری ایشان از حق تقدم های متعلقه، مهلت استفاده از خرید حق تقدم استفاده نشده و نقل و انتقال حق تقدم این شرکت بر اساس موافقت هیأت مدیره شرکت به مدت (5) روز کاری (از تاریخ 1402/03/16 لغایت 1402/03/22) تمدید گردید.

1ـ چنانچه سهامداری تا کنون موفق به استفاده از حق تقدم خود نشده است در بازه فوق می تواند بر اساس اطلاعات موجود در گواهینامه خرید حق تقدم ، اقدام نماید.

2ـ آن دسته از سهامدارانی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود را ندارند می توانند به سامانه نقل و انتقال حق تقدم که از روز سه شنبه مورخ 1402/03/16 به مدت 5 روز کاری بر روی تارنمای شرکت به آدرس https://semico.ir  فعال می باشد ، مراجعه و نسبت به ثبت واگذاری حق تقدم بمنظور استفاده سایر سهامداران اقدام نمایند .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico