سه شنبه 1 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
 
 

اعضای هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

سمت

نماینده

نام و نام خانوادگی

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره ______

حسین نصیری

 عضو هیأت مدیره

_______

صادق عظیمی

 عضو موظف هیات مدیره 

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

 

وحید هدایتی خلیلی

 عضو غیر موظف هیات مدیره

شرکت انرژی گستر ساینا اروند

حمیدرضا نعمتی

  شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico