دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو، به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)  مورخ 1401/10/14و مجوز شماره 121/208408مورخ 1401/09/14سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ  000ر000ر000ر214ر6 ريال منقسم به 000ر000ر214ر6 سهم با نام 000ر1 ریالی تا مبلغ 000ر000ر000ر428ر12ريال منقسم به  000ر000ر428ر12 سهم با نام 000ر1 ریالی از محل صدور سهام با نام جدید و به مبلغ اسمی سهام و با شرایط ذیل افزایش یابد .

سرمایه فعلی شرکت : 000ر000ر000ر214ر6 ريال .

مبلغ افزایش سرمایه :  000ر000ر000ر214ر6 ريال .

مبلغ سرمایه پس از افزایش : تا مبلغ 000ر000ر000ر428ر12ريال

تعداد سهام جدید و نوع و ارزش آن : 000ر000ر214ر6 سهم با نام عادی 000ر1 ريالی .   

مهلت استفاده از حق تقدم : 60 روز از تاریخ نشر این آگهی .

محل افزایش سرمایه : از محل مطالبات نقدی حال شده و آورده نقدی سهامداران به مبلغ 800ر349ر4 میلیون ریال و از محل سود انباشته به مبلغ 200ر864ر1 میلیون ریال .

موضوع افزایش سرمایه : به منظور اصلاح ساختار مالی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید .

نحوه واریز نقدی : حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت به شماره 1-3366102-850-181 و شماره شبا 01-1020-3366-8500-0181-0550-93- IR بانک اقتصاد نوین شعبه میرداماد کد 181 به نام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا از طریق شناسه واریز مختص هرسهامدار صورت می پذیرد .

میزان حق تقدم هر سهامدار : هر سهامدار به ازای دارا بودن (10) سهم با نام فعلی حق تقدمی به میزان (10) سهم با نام جدید (3 سهم با نام از محل سود انباشته و 7 سهم با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) را دارا می باشد .

مراتب در رعایت موضوع مواد 166و 169 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت جهت اطلاع و استفاده کلیه سهامداران از حق تقدم متعلقه اعلام و از آنان درخواست می گردد حداکثر ظرف مهلت مقرره قانونی فوق نسبت به استفاده از حق تقدم متعلقه حسب مورد از محل مطالبات نقدی حال شده و یا آورده نقدی یا هردو محل اقدام و نسخه ای از فیش واریز نقدی را به محل شرکت (واقع در: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزی، شهر تهران، باغ فيض، بزرگراه شهيد سرلشكر ستاری، كوچه شقايق 16،پلاك 30 طبقه اول، واحد 1) ارائه و یا به آدرس الکترونیک saham@semicogroup.ir ارسال نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر قانونی هیئت مدیره می تواند وفق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مذکور، نسبت به بررسی مدارک مربوط به افزایش سرمایه (وفق ماده 15 اساسنامه) مبادرت و چنانچه تعدادی از سهامداران از حق تقدم متعلقه ظرف مهلت قانونی استفاده ننمایند هیئت مدیره افزایش سرمایه را تا میزان حق تقدم های استفاده شده عملی نموده و با رعایت قانون تجارت و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت سرمایه جدید شرکت تا سقف افزایش یافته و اصلاح ماده (7) اساسنامه اقدام نماید

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico