پنجشنبه 13 مهر 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا، طبق مفاد ماده 97 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره 28154 مورخ 1401/04/15 ،مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ، رأس ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 در محل سالن آراد شرکت زامیاد با حضور اکثریت سهامداران (64.15% سهامداران ) برگزار شد.

مجمع عمومی به اتفاق آراء حاضر در جلسه، در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه را به شرح  آقای شیدایی بعنوان رییس ، آقایان احدزاده و حسینی بعنوان ناظرین و آقای بیاتی بعنوان دبیر مجمع  انتخاب نمود.

در این مجمع که علاوه بر نمایندگان محترم سهامداران، برخی از مدیران محترم ارشد گروه سایپا نیز حضور داشتند، آقای دکتر بذلی مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از هیأت مدیره سمیکو گزارش فعالیت عملکرد هیأت مدیره به مجمع را برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 قرائت نمودند . بر اساس گزارش ارایه شده سود سال مذکور معادل 617 میلیارد ریال محقق گردیده است . سپس برنامه های آتی شرکت سمیکو به شرح ذیل توسط آقای دکتر بذلی مدیرعامل محترم  مطرح گردید :

ــ اصلاح ساختار سرمایه گذاری با توجه به تحلیل فضای کسب و کار

ــ پذیرش در بازار سرمایه

ــ افزایش سرمایه

ــ بهینه نمودن ترکیب پرتفوی جاری در راستای افزایش بازدهی

ــ توسعه تعاملات با ذینفعان و برنامه ریزی در جهت استفاده از ظرفیت فکری ایشان از طریق افزایش و تقویت کانال های ارتباطی با سهامداران و سایر ذینفعان

ــ ایجاد بستر های یکپارچه اطلاعاتی با هدف مدیریت اطلاعات بهنگام جهت مدیریت کسب و کار

ــ بازنگری در فرآیندها به ویژه نظام های شایستگی و مدیریت عملکرد ، جبران خدمت و ...

ــ متمرکز شدن محل استقرار شرکت اصلی و شرکتهای تابعه سمیکو

ــ بهسازی و متناسب سازی نیروی انسانی و ارتقاء توانمندی های حرفه ای ایشان برای پذیرش مسئولیت ها و وظایف جدید

در ادامه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و سپس به سئوالات متعدد سهامداران محترم از سوی مدیران ارشد پاسخ داده شد .

در ادامه جلسه و پس ازگفتگو و تبادل نظر موارد زیر به تصویب مجمع رسید :

1ـ  صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400، به شرح گزارش مالی و  هیئت مدیره، با توجه به تکالیف مقرر پیوست با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت .

2ـ علی رغم اینکه سود سال جاری مبلغ 617 میلیارد ریال محقق گردید، مقرر شد مبلغ 800ر242ر1 میلیارد ریال ( 200 ریال به ازاء هر سهم ) از محل سود جاری و بخشی از سود انباشه به سهامداران تخصیص یابد .

3ـ بنا بر پیشنهاد مدیرعامل محترم شرکت سمیکو و موافقت سهامداران حاضر، پرداخت سود یادشده با اولویت سهامدارن بازنشسته در مهلت قانونی انجام خواهد شد.

4ـ موسسه آرمان آروین پارس بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

5ـ پاداش اعضای هیئت مدیره بدون افزایش معادل سال قبل تعیین گردید.

6-  با عنایت به اینکه انجام افزایش سرمایه و ورود به یکی از بازار های سرمایه بصورت همزمان میسر نمی باشد مقرر گردید افزایش سرمایه از محل سود انباشته در اولویت اول و ورود به بازار پایه و یا توافقی در الویت دوم قرار گیرد .

جلسه در ساعت 18:00 همان روز خاتمه یافت .

 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico