یکشنبه 19 آذر 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

نامه مدیر عامل محترم شرکت سمیکو برای شرکتهای گروه سایپا در خصوص بازگشایی پنجره نقل و انتقال حق تقدم سهام شرکت سمیکو (واگذاری حق تقدم)

 

راهنمای استفاده از سامانه واگذاری حق تقدم سهام شرکت سمیکو

راهنمای استفاده از سامانه

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico