سه شنبه 1 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو ، جهت رفاه حال سهامداران عزیز از آنجائیکه وکالتنامه های قابل عزل درصورت تردید نیاز به احراز بقای وکالت و انجام استعلام (مبنی بر تصدیق اصالت سند) دارد که فی المجلس قابل انجام نمی باشد و با عنایت به محدود بودن تعداد کاربران در روز برگزاری جلسه مجمع بمنظورصدور برگ ورود به جلسه و عدم امکان ثبت عملیاتی وکالتنامه های مذکور در روزمجمع ، ازکلیه نمایندگان محترم تقاضامند است وکالتنامه های گروهی خود ( اعم ازقابل عزل و غیر قابل عزل) را به سبب انجام مراحل بررسی و اعتبار سنجی پیش گفته حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1403/01/21به واحد سهام این شرکت تحویل و برگ ورود به جلسه را دریافت نمایند.

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico