شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

مراسم معارفه مدیرجدید اداری و توسعه منابع انسانی و مدیر حراست شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

مراسم معارفه مدیرجدید اداری و توسعه منابع انسانی و مدیر حراست شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با حضور جناب آقای مهندس امیر چراغعلی مدیر عامل شرکت و جمعی از مدیران و رؤسای هلدینگ در روز سه شنبه مورخ 98/4/4 در سالن کنفرانس شرکت سمیکو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این مراسم مهندس چراغعلی اظهار داشتند، یکی از مهم ترین دلایل جابجایی در پست های مدیریت بارورشدن استعدادهای بالقوه در افراد می باشد و باید به صورت حرفه ای، با مطالعه و ارزیابی شده باشد. پیوند یک همکار جدید باعث ورود نگاه ها و تجربه های جدیدتر به مجموعه می باشد و یک هم افزایی و سینرژی ایجاد می کند.

در ادامه ایشان ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص منابع انسانی عنوان کردند: بیست زیرفرآیند در حوزه منابع انسانی وجود دارد که مهمترین فرآیند آن، جذب و انتصاب است و فرمودند تا آنجا که ممکن است باید از همکاران داخل سایپا استفاده کنیم چرا که برند ما، برند سایپاست و باید کمک کنیم که یک خانواده و فضای همکاری در این مجموعه شکل بگیرد و سعی کنیم یک اتمسفری را شکل دهیم که فضا برای کارکردن لذت بخش و راحت تر باشد.

مدیر عامل پس از آن، آقای مهندس الفت مدیر جدید اداری و توسعه منابع انسانی شرکت سمیکو را معرفی کردند و فرمودند: ایشان فردی خوشنام، خوش رفتار، دارای اخلاق، شخصیت و منش حرفه ای و آشنایی کامل در حوزه اداری، پشتیبانی، موضوعات و جامعه بیمه ای و منابع انسانی دارند.

در ادامه ایشان، آقای مهندس کیان را به عنوان مدیر حراست شرکت معرفی و بیان داشتند که ایشان از همکاران قدیم شرکت سایپا و در حوزه حراست شرکت های تابعه همکاری داشتند و به دلیل شناخت مهندس کیان به مجموعه، فرصتهای موجود گروه، روابط خوب، آرامش و متانت و عرقی که به سایپا دارد و آشنایی کامل به کار حرفه ای و همچنین هماهنگی شخصی ایشان با ماهیت کاری سمیکو برای این پست انتخاب شدند.

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico