یکشنبه 19 آذر 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

به گزارش روابط عمومی سمیکو ، در راستای تسریع در انجام تکالیف مجمع و چشم اندازهای اساسی و استراتژیک شرکت سمیکو و نیز تحقق انتظارات سهامداران محترم و تأکید مدیریت محترم ارشد گروه سایپا بر الزام ورود شرکت به بازار سرمایه، با حکم آقای دکتر بذلی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا آقای مهدی عیسی بیگلو بعنوان مدیر پروژه انجام تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/26(تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و افزایش سرمایه شرکت )و آقای فرزین طهماسبی نیز بعنوان مدیر پروژه پذیرش شرکت در بازار سرمایه منصوب گردیدند .

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico