یکشنبه 26 فروردین 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی شرکت سمیکو، پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 28325 مورخ 1401/11/17، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) می رساند، مهلت استفاده از خرید حق تقدم این شرکت ( که در تاریخ 1402/01/17 پایان می پذیرد ) بر اساس موافقت هیأت مدیره شرکت به مدت (24) روز و تا تاریخ 1402/02/10(از تاریخ 1402/01/18 لغایت 1402/02/10 ) تمدید گردید .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico