دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو در راستای تحقق اهداف و رفع موانع پذیرش شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان در بازار سرمایه، با عنایت به توافقات بعمل آمده مبنی بر انتقال سبد سرمایه گذاری های جاری گروه سمیکو به شرکت پاکیزه مهر آبی، به استحضار میرساند طی صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/07/20 فرآیند تغییر نام متناسب با فعالیت های شرکت مذکور صورت پذیرفته و نام آن شرکت به "توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان" تغییر یافت .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico