یکشنبه 26 فروردین 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو در راستای اجرای تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/26 ، سازمان بورس پس از بررسی درخواست شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا  با افزایش 130 درصدی سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران (100 درصد) و سود انباشته (30 درصد) با هدف اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد موافقت نمود.

آقای مهندس سهیل نژاد مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا در این خصوص اظهار داشتند یکی از درخواست های به حق سهامداران محترم سمیکو تبدیل مطالبات ریالی ایشان به سهام می باشد. با عنایت به عدم واریزی کسورات سهامداری توسط برخی از شرکتهای گروه اقدامات و پیگیری های ویژه ای توسط شرکت جهت وصول مطالبات معوق سهامداران صورت پذیرفت . در این راستا بر خود لازم میدانم از حمایت های بی دریغ و راهنمایی های مدیریت محترم ارشد و اعضاء محترم هیأت مدیره گروه خودروسازی سایپا قدردانی و تشکر نمایم .

در ادامه ایشان بیان نمودند : موانع متعددی در مسیر اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار وجود داشت که با یاری خداوند متعال و پیگیری های مکرر همکاران محترم در شرکت سمیکو موانع رفع و النهایه مجوز افزایش سرمایه اخذ گردید و برنامه ریزی های لازم در جهت برگزاری مجمع فوق العاده در روزهای آینده در حال انجام می باشد. وی در ادامه عنوان نمود که در این افزایش سرمایه تلاش گردیده تا جایی که ممکن باشد حتی المقدور مطالبات ریالی سهامداران تبدیل به سهام شود و به همین علت میزان افزایش سرمایه از محل مطالبات به مقدار 100 درصد در نظر گرفته شده است ، بدین ترتیب که برای هر سهامدار ، معادل سهم فعلی حق تقدم ایجاد خواهد شد و مبلغ آن از محل مطالبات سهامداران تامین و در صورت عدم کفایت مطالبات ایشان  مابه التفاوت بصورت نقدی توسط هر سهامدار واریز خواهد شد .

 ایشان در ادامه  با بیان یک مثال موضوع فوق را تشریح نمودند :

  • فرض کنید سهامداری 000ر200 سهام سمیکو دارد و مطالبات ریالی ایشان 000ر000ر150 ریال می باشد.
  • محاسبه حق تقدم از محل مطالبات و آورده نقدی :   000ر200 * 100% = 000ر200
  • ارزش ریالی حق تقدم : 000ر200 * 000ر1 = 000ر000ر200
  • تخصیص مطالبات و تعیین میزان آورده نقدی این سهامدار : 000ر000ر200 000ر000ر150 = 000ر000ر50
  • محاسبه سهام جایزه (سود انباشته) : 000ر200 * 30% = 000ر60

همانطور که از محاسبات فوق مشهود است این سهامدار می بایست مبلغ 50 میلیون ریال بعنوان آورد نقدی جهت مشارکت در افزایش سرمایه در نظر بگیرد.

تعداد سهام سهام دار پس از افزایش سرمایه در مثال فوق :

تعداد سهام اولیه

سهم جایزه

تعداد سهام از محل مطالبات

تعداد سهام از آورده نقدی

مجموع افزایش سرمایه

تعداد در پایان

000ر200

000ر60

000ر150

000ر50

000ر260

000ر460

 

 

 

 

برنامه ها سمیکو بعد از افزایش سرمایه چه خواهد بود ؟

مدیرعامل سمیکو در ادامه بیان نمودند برنامه این شرکت پس از اتمام افزایش سرمایه و به ثبت رساندن آن در اداره ثبت شرکتها ، تغییر شخصیصت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام با رعایت ماده 279 اصلاحی قسمتی از قانون تجارت خواهد بود که  بعنوان دومین گام بمنظور تحقق درخواست به حق سهامداران محترم در دستور کار قرار دارد .

گام سوم پس از تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و پس از ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها ، ورود به بازار سرمایه با توجه به شرایط حال شرکت به منظور نقدشوندگی سهام سمیکو می باشد .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico