شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به منظور تأمین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط دعوت می نماید در صورت تمایل به همکاری با این شرکت، فرم مربوطه را دانلود و پس از تکمیل به آدرس hr@semicogroup.com  ارسال نمایند.

دانلود فرم پرسشنامه استخدام

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico