چهارشنبه 30 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا ( سهامی خاص )

اطلاعیه پرداخت سود سهام 1400 سهامداران شرکت سایپا

 

بدینوسلیه به اطلاع می رساند سود سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400  مربوط به سهامداران محترم شرکت سایپا در تاریخ 1401/07/11 به حساب ایشان واریز گردید.

ضمناً سود سهام سایر سهامداران محترم حقیقی در بازه زمانی اعلام شده پرداخت می گردد.

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico