شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

برگزاری دوره های آموزشی تعالی سازمانی EFQM در شرکت سمیکو

در راستای پیاده سازی مدل تعالی سازمانی، دوره آموزشی EFQM با حضور مدیران و رؤسای شرکت های گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا در تاریخ 98/05/09 رأس ساعت 9 در سالن کنفرانس مدیریت به مدرسی جناب آقای مهندس بناب از مرکز استراتژیک سایپا برگزار گردید.

این دوره با هدف ارتقاء و تقويت جايگاه شركت در مسير تعالي برگزار شد و در انتها ایشان نسبت به ارائه پاسخ به پرسشهای حاضرین اقدام نمودند و دوره رأس ساعت 13 به اتمام رسید. 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico