چهارشنبه 30 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

سهامداران محترم می توانند پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد عملکرد و مسائل مرتبط با شرکت از طریق شماره سامانه پیام کوتاه شرکت مطرح کنند.

شماره سامانه پیام کوتاه :  30006304  

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico