یکشنبه 5 تیر 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو با توجه به آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره 27859 مورخ 03/22/ 1400 و اطلاعیه بارگزاری شده در سایت شرکت،مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 99/12/30 در روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02 از ساعت 10 صبح در محل تالار شهید قاسم سلیمانی واقع در شرکت پارس خودرو با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد سمیکو برگزار شد.

 

در این جلسه که با حضور اکثریت سهامداران حقوقی ، حقیقی ، حسابرس و بازرس قانونی و نیز ناظر سازمان بورس برگزار گردید ، در چارچوب دستور جلسه گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای دوره منتهی به 99/12/30 قرائت و پس از گفتگو و بررسی مجمع با اکثریت آراء صورتهای مالی سال مالی منتهی به 99/12/30 را مورد تصویب قرار داد . همچنین در این جلسه  تعداد زیادی از پرسش های سهامداران بالاخص در خصوص بورسی شدن مطرح گردید که توسط مدیران ارشد سمیکو و هیئت رئیسه پاسخ داده شد.

سود تلفیقی4،720،000 میلیون ریال نسبت به دوره مشابه 630 درصد افزایش و همچنین سود شرکت اصلی 3،350،000 میلیون ریال  که نسبت به دوره مشابه 421 درصد افزایش داشته است .  سود هر سهم با توجه به سرمایه ثبتی در تاریخ تهیه صورت های مالی 730 ریال و سود پایه هر سهم پس از ثبت افزایش سرمایه جدید در سال 1400 معادل 540 ریال گردید . که مقرر شد 20 درصد سود معادل مبلغ 540ر683 میلیون ریال ( به ازای هر سهم 110 ریال با سرمایه جدید ) توزیع شود .

خاطر نشان می گردد گزارش حسابرس برای اولین بار در تاریخ سمیکو بصورت مقبول دریافت گردید که این نیز نمایانگر شفافیت در این شرکت می باشد . همینطور لازم به ذکر است که عمده اقدامات لازم برای پذیرش در فرابورس انجام شده و اواخر تیر ماه نتیجه هیات پذیرش اعلام می گردد .

خالص ارزش دارایی هر سهم ( NAV )  با سرمایه جديد در تاریخ 31 خردادماه 1400 معادل 690ر6 ریال می باشد .

در پایان لازم به توضیح می باشد که با موافقت مدیرعامل محترم گروه سایپا و هیئت مدیره محترم، نقل و انتقال سهام که با مصوبه سال 89 هیئت مدیره سایپا ممنوع گردیده بود ( مصوبه مذکور، فروش سهام سمیکو رو تا مادامیکه پرسنل در استخدام سایپا بودند رو ممنوع کرده بود) آزاد شد و مقررات مربوطه برای خرید و فروش تا پایان تیر ماه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

جلسه در ساعت 12:15 همان روز خاتمه یافت .

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico