یکشنبه 5 تیر 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو ، سود سهامداران شاغل در شرکتهای خوش حساب در گروه خودروسازی سایپا که در موعد مقرر نسبت به واریز کسورات پرسنلی در وجه شرکت سمیکو اقدام نمودند به شرح زیر واریز گردید :

 واریزی مرحله اول

1 ـ شرکت سایپا

2ـ شرکت نیوان ابتکار

3ـ شرکت بهران موتور

4 ـ شرکت لیزینگ رایان

5ـ شرکت فولاد کار سیستم

6ـ شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا

7 ـ شرکت مالیبل

8ـ شرکت امداد خودرو

9ـ شرکت پارس خودرو

10 ـ شرکت سایپا پرس

11ـ شرکت سرمایه گذاری سایپا

12ـ شرکت ایندامین

13ـ شرکت رادیاتور

 واریزی مرحله دوم

1 ـ شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

2ـ شرکت ساینا اروند

3ـ شرکت فنرسازی زر تهران

4ـ شرکت فرهنگی ورزشی سایپا

5ـ شرکت مگا موتور

6ـ شرکت اروند خودرو

7ـ شرکت تهیه و توزیع ریخته گری

8ـ شرکت سایپا دیزل

9ـ شرکت سایپا یدک

10ـ شرکت سرمایه گذاری رنا

11ـ شرکت طیف سایپا

12ـ شرکت مرکز تحقیقات سایپا

13ـ شرکت سایپا سیتروئن

14 ـ شرکت پیشگامان خوراک تابان  

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico