یکشنبه 14 آذر 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو ، بر اساس دستور مدیریت محترم عامل در راستای شفاف سازی عملکرد و ارائه گزارشات مدون به سهامداران محترم ، گزارش ماهانه بازدهی سهام از طریق سایت رسمی شرکت منتشر خواهد شد . در این راستا عملکرد بهمن ماه 1398 لغایت اردیبهشت ماه 1399 در منو " بازار سرمایه  " سایت قابل مشاهده میباشد .

لینک مشاهده گزارش ماهانه بازدهی سهام 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico