جمعه 11 مهر 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

طی ممیزی انجام شده در روز شنبه مورخ 99/02/20 از سوی شرکت توف نورد Tuv Nord ( مرجع صادر کننده گواهینامه ها )، شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا موفق به اخذ تأییدیه صدور گواهینامه در بخشهای مختلف پس از احراز شایستگی لازم بواسطه رعایت الزامات برای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015، مدیریت زیست محیطی  2015-14001ISO  و مدیریت ایمنی و بهداشت   2018- 45001 ISO برای یک دوره یک ساله دیگر گردید .

در همین راستا مراسم اختتامیه ای با حضور مدیران و روسای شرکت سمیکو به همراه تیم ارزیابی شرکت توف نورد در پایان روز شنبه برگزار شد. در این مراسم جناب آقای پارسایان، سرممیز شرکت توف نورد اتریش پس از قرائت گزارش نتیجه ممیزی بیان داشتند که مدیریت ارشد شرکت سمیکو یکی از مدیران قوی و دارای اشراف کامل به سیستمها و همچنین دارای رویکرد بسیار مناسب برای پشتیبانی سیستمهاست و بر مبنای چنین مدیریتی سازمان بر یک ستون استوار مستقر است که می تواند سیستم را بسوی پیشرفت هدایت نماید.

در انتهای جلسه آقای زاهدی مدیر واحد برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعات سمیکو  ضمن تشکر و قدردانی از تیم ممیزی و تلاش و مشارکت کلیه همکاران در جهت اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS عنوان کردند که دستیابی به این گواهینامه موجبات بهبود روند امور اجرایی و برنامه ریزی بیش از پیش را در این شرکت فراهم می سازد و ضمن اشاره به اهمیت مدیریت یکپارچه خاطر نشان کرد که استقرار و اجرای این سیستم گامی در جهت افزایش اثربخشی و کارایی، پیشگیری از موارد عدم انطباق و اصلاح احتمالی آنها، بهبود مستمر فرآیندها، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه ها ، افزایش ایمنی و در نهایت رضایت مشتریان سازمان است و امیدوارم در دوره پیش رو وضعیت شرکت خیلی بهتر از حال حاضر شود .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico