جمعه 19 خرداد 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو، پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات در خصوص انتخاب اعضاء هیأت مدیره به اطلاع کلیه داوطلبان میرساند مهلت ثبت نام تا پایان روز جمعه مورخ 1400/07/30 تمدید گردید.لذا کاندیداهای محترم که موفق به ثبت نام یا اعلام اتمام ثبت نام به شرکت نگردیده اند میتوانند با توجه به موارد درج شده در اطلاعیه فوق الذکر و یا سایت شرکت نسبت به ثبت نام الکترونیکی و اخذ تأییدیه در سایت setan.seo.ir اقدام فرمایند .

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico