جمعه 11 مهر 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص) منتهی به 1398/10/30 در تاریخ 1399/02/03 در ساعت 11 صبح و مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 13با حضور کلیه سهامداران در سالن اجتماعات گروه سمیکو تشکیل گردید.

در ابتدا بر اساس ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع از افراد ذیل تشگیل گردید:

آقای مهندس چراغعلی بعنوان رئیس مجمع، آقایان مسعود عزیزخانی و مهدی عیسی بیگلو بعنوان نظار و خانم  رستمی  بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی بعد از انتخاب هیات رئیسه و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین قرائت و سپس گزارش فعالیت های هیات مدیره توسط مدیر عامل شرکت ستاره سفیران آینده ارائه گردید. سپس مجمع عمومی بعد از بررسی های لازم نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

1_ صورتهای مالی پایان دوره مربوط به وضعیت و عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت ستاره سفیران آینده (سهامی خاص ) برای سالی مالی منتهی به 1398/10/30 پس از بررسی از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان داده شد و مورد تصویب  قرار گرفت.

2_ موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس اصلی و  موسسه داریاروش بعنوان بازرس علی البدل برای دوره دو ماهه منتهی به 98/12/29 تعیین گردید.

3_ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار ، جهت نشر اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین شد.

4_  مجمع با تقسیم 90 درصد از سود قابل تخصیص سال مالی 1398 موافقت نمود.

5_ مجمع عمومی تکالیفی را برای شرکت تعیین کردند که مقرر گردید گزارش حل و فصل آنها در تاریخ های اعلام شده به مدیریت ارشد سمیکو ارائه گردد .

6_ همچنین مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه در همان روز تشکیل و مجمع به اتفاق با افزایش سرمایه شرکت از 36 میلیارد ریال به 200 میلیارد ریال موافقت نمود .

6_ سایر موارد دستور جلسه مجمع عادی مورد تایید و تصویب قرار گرفت .

ختم جلسه در ساعت 13:30 اعلام گردید .

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico