سه شنبه 1 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو ، حق تقدم استفاده نشده سهام 1.000 ریالی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت 312499 و شماره شناسه ملی 10103511827 ناشی از افزایش سرمایه از مبلغ 000ر000ر000ر214ر6 ریال تا مبلغ  000ر000ر000ر428ر12 ریال از طریق مزایده با قیمت پایه هرسهم به مبلغ 327ر5 ریال (327ر4 ریال ارزش حق تقدم استفاده نشده و مبلغ 000ر1 ریال ارزش اسمی) به سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)، از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی شرکت به فروش می رسد. این شرکت در نظر دارد تعداد 516ر740ر456 سهم را  از تاریخ 1402/04/12  لغایت 1402/04/16 از ساعت 09:00 الی 16:00 واگذار نماید، لذا خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به ثبت سفارش از طریق کد سهامداری و کلمه عبور به سایت اینترنتی شرکت به آدرس (http://semico.ir) مراجعه فرمائید .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico