دوشنبه 14 اسفند 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

 

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا یکی از شرکت های معتبر و قابل اعتماد در زمینه سرمایه گذاری و با ایجاد تفکر دانش محوری و فرایندگرا در کلیه سطوح سازمانی و سرلوحه قراردادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته و رضایت و اعتماد آنها، خود را متعهد به اصول زیر می داند:

الف) جلب رضایت و اعتماد مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان و سایر ذینفعان

        ب) توسعه منابع انسانی از طریق بکارگیری نیروهای متخصص، تسهیل و ارتقا بر سطح مسائل رفاهی سهامداران و کارکنان گروه سایپا

        ج) افزایش کیفیت در ارائه خدمات، ارتقا سطح بازدهی سرمایه گذاری ها و مدیریت ریسکهای مرتبط در این حوزه.

        د) رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در جهت افزایش رضایت مشتریان و سهامداران

        ه) محیط کار مناسب، ایمن،مشاوره ای و مشارکتی بین کارکنان در تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمانی

       و) گسترش استفاده از تکنولوژی های روز و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

بر این اساس نظام مدیریت یکپارچه مطابق با نیازمندیهای استانداردهای ISO 9001-2015، ISO 14001-2015 و ISO 45001-2018 طراحی و استقرار یافته و با توجه به اصل بهبود مستمر،از طریق روشهای زیر اهداف مذکور محقق می گردند:

  • توجه ویژه به منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی شرکت، بهره گیری از مشارکت پرسنل جهت بهبود مستمر و اثربخشی نظام مدیریت یکپارچه.
  • تعهد و التزام به مدیریت ریسک های کسب و کار شرکت و کاهش ریسک های سیستماتیک
  • افزایش رضایتمندی مشتریان و ذینفعان از طریق شناسایی دقیق نیازها و انتظارات آنها
  • بکارگیری دانش و تکنولوژی پیشرفته در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات شرکت به مشتریان و ذینفعان
  • انجام مطالعات واجرای طرحهای توسعه در شرکت های زیرمجموعه در چارچوب برنامه های مصوب
  • کنترل و نظارت فرآیندها و بهبود مستمر اثربخشی نظام یکپارچه مدیریت کیفیت از طریق اندازه گیری و هدف گذاری شاخص های فرآیندی و انجام ممیزی های داخلی

 

اینجانب ضمن اعلام تعهد به رعایت مقررات و قوانین مرتبط و قابل کاربرد در حوزه کسب و کار گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و با التزام به موارد فوق الذکر و با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از کلیه همکاران انتظار دارم ضمن حفظ کرامت انسانی و با شفافیت و صداقت نسبت به تحقق اهداف خط مشی سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت تلاش نمایند. به منظور تحقق و پیشبرد این سیستم و حصول اطمینان از اجرای اثربخشی و کارآیی آن به نماینده مدیریت در سیستم های یکپارچه مدیریت، اختیارات لازم تفویض گردید.

 

 

محمود سهیل نژاد

 مدیر عامل وعضو هیئت مدیره

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico