پنجشنبه 20 مرداد 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

آدرس ایمیل شماره تماس پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

a_bazli@semicogroup.ir 44893034 مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

 

احمد بذلی

f_hosseinzadeh@semicogroup.ir 44893034 قائم مقام مدیر عامل

فیروز حسین زاده

m_taghavi@semicogroup.ir 46046294 سرپرست مدیریت حراست

مهدی تقوی

m_esabigloo@semicogroup.ir 44893065 مدیر امور مالی و سهام

مهدی عیسی بیگلو

سرپرست امور مجامع و ارزیابی شرکتها

m_fathollahzadeh@semicogroup.ir

46046294

سرپرست مدیریت بازرسی

مجتبی فتح اله زاده

f_tahmasebi@semicogroup.ir

46046294

مدیر مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری

فرزين طهماسبی

a_sharifi@semicogroup.ir

46046294

سرپرست مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی

 

علی شریفی

 m_shaghaghi@semicogroup.ir 46046294 مدیر برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعات

مرتضی شقاقی کیوج

f_ghamkhari@semicogroup.ir 46046294 مشاور حقوقی

فاطمه السادات غمخواری

 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico