پنجشنبه 13 مهر 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

آدرس ایمیل شماره تماس پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

m_soheilnejad@semicogroup.ir 44893034 مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

محمود سهیل نژاد

v_hedayati@semicogroup.ir 44893034 عضو موظف هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

وحید هدایتی خلیلی

m_hajiahmadi@semicogroup.ir 46046294 مدیر حراست

محمد علی حاجی احمدی

m_fatholahi@semicogroup.ir 44893065 سرپرست مدیریت امور مالی و سهام

 

مینا فتح اللهی

F_tahmasebi@semicogroup.ir 46046294 سرپرست مدیریت اقتصادی و سرمایه گذاری

فرزین طهماسبی ابر

A_sane@semicogroup.ir 46046294 سرپرست مدیریت امور مجامع و ارزیابی شرکتها

امیر صانع فرش

s_jafarzadeh@semicogroup.ir

46046294

مدیر بازرسی

سجاد جعفر زاده

a_sharifi@semicogroup.ir

46046294

 مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

علی شریفی

 m_shaghaghi@semicogroup.ir 46046294 مدیر برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعات

مرتضی شقاقی کیوج

 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico