دوشنبه 14 آذر 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 

مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

آدرس ایمیل شماره تماس پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

m_soheilnejad@semicogroup.ir 44893034 مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

محمود سهیل نژاد

v_hedayati@semicogroup.ir 44893034 قائم مقام مدیر عامل

وحید هدایتی خلیلی

  46046294 مدیر حراست

محمد علی حاجی احمدی

m_esabigloo@semicogroup.ir 44893065 مدیر امور مالی و سهام

مهدی عیسی بیگلو

سرپرست امور مجامع و ارزیابی شرکتها

m_fathollahzadeh@semicogroup.ir

46046294

مدیر بازرسی

مجتبی فتح اله زاده

f_tahmasebi@semicogroup.ir

46046294

مدیر مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری

فرزين طهماسبی

a_sharifi@semicogroup.ir

46046294

 مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

علی شریفی

 m_shaghaghi@semicogroup.ir 46046294 مدیر برنامه ریزی استراتژیک و فناوری اطلاعات

مرتضی شقاقی کیوج

 k_abbasi@semicogroup.ir 46046294 مشاور حقوقی

کوروش عباسی سرخی

 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico