سه شنبه 1 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

 بهگزارش روابط عمومی شرکت سمیکو و پیرو اطلاعیه مورخ 1402/11/18منتشره در تارنمای رسمی این شرکت ، به اطلاع می رساند مطابق مصوبه هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام) مقرر شد مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت با دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره در روز دوشنبه مورخ 1403/01/27 (بیست و هفتم فروردین ماه سال هزار و چهارصد و سه) برگزار شود. از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

شایان ذکر است در اجرای مفاد مواد 98 و 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، ساعت و مکان برگزاری و تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه مجمع متعاقبا از طریق روزنامه کثیر الانتشار و تارنمای رسمی شرکت اطلاع رسانی خواهد شد.

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico