چهارشنبه 30 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو، پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص بازگشایی نقل و انتقال سهام، الزامات ثبت نوبت اینترنتی به شرح ذیل می باشد:

1ـ انتقال دهنده (فروشنده) سهام می بایست پس از ثبت سفارش خود و توافق با انتقال گیرنده (خریدار) نسبت به دریافت نوبت اینترنتی اقدام نماید.

2ـ سیستم بر اساس روزهای مشخص شده جهت نقل و انتقال سهام و تعداد نفرات مجاز در هر روز به صورت خودکار نوبت دهی را انجام می دهد.

3ـ امکان جابجایی نوبت تعیین شده از سوی هیچ واحدی در شرکت سمیکو امکان پذیر نمی باشد(به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران)

4ـ در صورت تعیین نوبت اینترنتی،پیامکی از سوی سامانه شرکت سمیکو برای سهامدار محترم ارسال خواهد شد که در زمان حضور، ارائه آن به واحد سهام الزامی می باشد.

5ـ جهت هر سفارش صرفاً فقط یکبار درخواست نوبت دهی وجود دارد.

6ـ در صورت انصراف از نوبت اعلامی انتقال دهنده به دلایل مختلف:من جمله ، عدم توافق با انتقال گیرنده،یا منصرف شدن انتقال گیرنده در آخرین لحظه و.... فقط واحد سهام شرکت سمیکو می تواند نوبت مورد نظر را حذف نموده و سپس انتقال دهنده سهام می بایست به پنل خود مراجعه نموده و نسبت به ثبت مجدد نوبت اینترنتی اقدام نماید.(تعیین نوبت جدید به صورت سیستمی خواهد بود.)

تبصره: در صورت حذف ثبت سفارش از سوی سهامدار اگر نوبت اینترنتی نیز تعیین شده باشد،در خواست با نوبت اینترنتی حذف خواهد شد و سهامدار محترم می بایست فرایند ثبت سفارش را مجدد انجام دهد (فرایند نوبت دهی به صورت خودکار و سیستمی خواهد بود و امکان دارد در روزهای دیگر نوبت تخصیص یابد.)

7ـ ساعت مراجعه سهامداران جهت نقل و انتقال ساعت 9:00 لغایت 15:00 می باشد.

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico