چهارشنبه 30 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

این لینک مختص سهامدارن محترم می باشد و پس از باز شدن لینک با وارد کردن کد سهامداری و کد ملی میتوانند ضمن مشاهده پخش زنده مجمع پرسش های خود را مطرح فرمایند .

لینک ورود به مجمع

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico