یکشنبه 19 آذر 1402 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو ، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فناوری سایپا ارتباط (سهامی خاص) به منظور بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 در ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1402/04/03 با حضور کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان در سالن کنفرانس شرکت سمیکو تشکیل گردید.

پس از احراز اکثریت آراء حاضر در جلسه در راستای اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، ابتدا هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید :

آقای مهندس محمود سهیل نژاد بعنوان رئیس مجمع، آقایان وحید هدایتی خلیلی و مهدی عیسی بیگلو بعنوان هیئت نظار و آقای محمد حسین احمدی راد  بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

بعد از انتخاب هیات رئیسه مجمع رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (حسابداران رسمی) قرائت و سپس گزارش فعالیت هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت فناوری سایپا ارتباط (سهامی خاص) ارائه گردید. در ادامه مجمع با اکثریت آرای حاضرین صورتهای مالی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29تصویب گردید. همچنین روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. و در نهایت مقررگردید مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی 1402 در چارچوب دستورالعمل ها و بخشنامه های گروه خودروسازی سایپا تعیین و توسط شرکت سمیکو ابلاغ گردد.

در پایان این جلسه ، مجمع مقرر نمود 25 درصد از سود خالص قابل تخصیص بین صاحبان سهام تقسیم و مابقی به سود انباشته سال بعد منتقل گردد.

 جلسه در ساعت 12:00 خاتمه یافت .

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico