یکشنبه 14 آذر 1400 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت (سهامی خاص) به منظور بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 1399/12/30 در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1400/02/21 با حضور کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان در سالن اجتماعات شرکت سمیکو تشکیل گردید.

پس از احراز اکثریت آراء حاضر در جلسه در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، ابتدا هیات رئیسه را به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

آقای مهندس چراغعلی بعنوان رئیس مجمع، آقایان عیسی بیگلو و طهماسبی ابر بعنوان هیئت نظار و آقای فرزاد الوند بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی بعد از انتخاب هیات رئیسه و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل ، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی)  قرائت نمود و سپس گزارش فعالیت های هیئت مدیره توسط مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت (سهامی خاص) ارائه گردید.

لازم به ذکر است مدت تصدی شرکت های گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا، پیشگامان خوراک تابان و ستاره سفیران آینده به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت به مدت دو سال تمدید گردید .

ختم جلسه در ساعت 16:30 اعلام گردید.

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico