دوشنبه 14 آذر 1401 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

  این لینک مختص سهامداران محترم میباشد و پس از باز شدن لینک با وارد کردن کد سهامداری و کد ملی میتوانند با شرکت در مجمع پرسش های خود را مطرح فرمایند .

 

 

لینک ورود به مجمع عمومی عادی سالیانه سمیکو

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico