چهارشنبه 30 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

                                                               آئین تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا برگزارشد

به گزارش روابط عمومی سمیکو ، آئین تکریم و معارفه مدیر عامل جدید شرکت سمیکو با حضور آقای دکتر محمدی مدیر حوزه مدیریت شرکت سایپا و مدیریت های شرکت های تابعه سمیکو و جمعی از مدیران شرکت سمیکو در روز سه شنبه مورخ  10/13/ 1402 برگزار شد. 

 در این مراسم طی حکمی جناب آقای مهندس نصیری به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت سمیکو منصوب شد و از خدمات آقای دکتر دادخواه ، مدیر عامل پیشین شرکت سمیکو تشکر و قدردانی به عمل آمد. از سوابق اجرایی آقای نصیری می توان به مدیر توسعه مدیریت شرکت سایپا و مشاور مدیر عامل و غیره ... اشاره کرد .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico