چهارشنبه 30 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا، طبق مفاد ماده 97 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه اطلاعات شماره 28430 مورخ 04/15/ 1402 ،مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ، رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/04/27 در محل سالن سردار سلیمانی واقع در  شرکت پارس خودرو  با حضور اکثریت سهامداران (67.67% سهامداران ) و نیز حسابرس و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران  برگزار شد.

مجمع عمومی به اتفاق آراء حاضر در جلسه ، در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه را به شرح  آقای دکتر شیدایی بعنوان رئیس ، آقایان شیخ لو و عظیمی بعنوان ناظرین و آقای دکتر قاسمی زاویه سادات بعنوان دبیر مجمع  انتخاب نمود.

در این مجمع علاوه بر نمایندگان محترم سهامداران، برخی از مدیران محترم ارشد گروه سایپا نیز حضور داشتند، آقای مهندس سهیل نژاد  مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره گزارش فعالیت عملکرد هیأت مدیره به مجمع را برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 ارائه نمودند. بر اساس گزارش ارایه شده سود سال مذکور معادل 255 میلیارد ریال محقق گردیده است . سپس برنامه های آتی شرکت سمیکو به شرح ذیل توسط آقای مهندس سهیل نژاد مطرح گردید :

  • تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
  • پذیرش در بازار سرمایه
  • اصلاح ساختار سرمایه گذاری با توجه به تحلیل فضای کسب و کار
  • بهینه نمودن ترکیب پرتفوی جاری در راستای افزایش بازدهی

در ادامه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و سپس به سئوالات متعدد سهامداران محترم از سوی مدیران ارشد پاسخ داده شد .

در ادامه جلسه و پس از گفتگو و تبادل نظر موارد زیر به تصویب مجمع رسید :

1ـ  صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401، به شرح گزارش مالی و  هیئت مدیره،  با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت .

2ـ  مقرر شد مبلغ 2.500 میلیارد ریال ( 208 ریال به ازاء هر سهم بر اساس سرمایه جدید) از محل سود جاری به سهامداران تخصیص یابد .

3ـ موسسه حسابرسی رهیافت همکاران بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

4ـ پاداش اعضای هیئت مدیره با افزایش 21% نسبت به سال قبل تعیین گردید.

جلسه در ساعت 13:00 همان روز خاتمه یافت و در ادامه مجمع عمومی فوق العاده مطابق دستور جلسه در خصوص تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و مطابقت اساسنامه با فرمت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رأس ساعت 14 شروع و تبدیل شخصیت حقوقی شرکت و تغییرات اساسنامه مورد تصویب اکثریت سهامداران قرار گرفت .

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 15:45 خاتمه یافت .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico