دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

به گزارش روابط عمومی سمیکو، بانک اقتصاد نوین ، فرارسیدن شانزدهمین سالروز تاسیس گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا را به مدیر عامل محترم گروه سمیکو تبریک گفتند.

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico