دوشنبه 1 مرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

موضوع : گردش کار اقدامات انجام شده از مهرماه سال 1401 تاکنون

مورخ 1402/06/06 طی مصاحبه ای با مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا شرح اهم فعالیت های صورت گرفته از مهرماه 1401 تاکنون به شرح ذیل عنوان گردید

1- طی فعالیت های از مهر ماه سال 1401 تا کنون با تلاش و پیگیری های جهادی هیئت مدیره و همکاران محترم شرکت ، پس از بیش از 10 سال سهامداران به آرزوی دیرینه خودیعنی تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام دست یافتند .که خود مانع اصلی از موانع ورود شرکت به بازار سرمایه بود.

2- مطالبه دوم 15 ساله سهامداران محترم ورود به بازار سرمایه بوده است که علی رغم مصوبه مجمع و اعلام رضایت و امضاء سهامداران و نمایندگان محترم ایشان به انتشار شرکت در بازار توافقی ، مجددا به جهت ابراز عدم تمایل برخی از سهامداران به ورود به بازار توافقی و جهت حفظ و ارتقا ارزش ذاتی سهم و شرایط بهتر معامله در بازار اصلی و نیز تامین رضایت حداکثری سهامداران محترم ، رایزنی های متعددی توسط مدیر عامل و هیئت مدیره محترم شرکت جهت ورود به بازار اصلی بورس صورت گرفت که مورد موافقت اولیه قرار گرفت.

3- وصول بالغ بر1000 میلیارد ریال شامل کلیه مطالبات معوقه شرکت از محل کسورات سهامداری با حمایتهای غیر قابل انکار جناب آقای مهندس تیموری مدیریت محترم ارشد گروه.

4- دریافت بالغ بر470 میلیارد ریال مطالبات 2 ساله معوق گروه سمیکو

5- تسویه بدهی 3800 میلیارد ریالی  سنواتی 7 ساله (از سال 1395 ) به سایپا و مدیریت ریسک و جلوگیری از تحمیل هزینه های احتمالی

6- افزایش سرمایه (100درصد) و تبدیل حداکثری مطالبات سهامداران محترم شرکت با هدف رعایت صرفه و صلاح ایشان .

7- اعطای تسهیلات متناسب با میزان  آورده نقدی هر یک از سهامداران اعم از بازنشستگان و شاغلین محترم با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی پرسنل محترم گروه، جهت حضور در افزایش سرمایه که با مساعدت و حمایت ویژه مدیریت محترم ارشد گروه .

8- تمدید سه مرحله ای مهلت استفاده از حق تقدم های سهام سهامداران با توجه به درخواست  سهامداران محترم که صاحبان اصلی شرکتند .

9- بازگشایی پنجره نقل و انتقال و برگزاری مزایده حق تقدم برای  اولین بار جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران محترم و تقاضاهای مکرر ایشان بر این امر

10- انتقال پورتفوی سرمایه گزاری شرکت به شرکت توسعه مدیریت سرمایه مهر تابان جهت رفع موانع ورود به بازار سرمایه که به زودی این شرکت نیز وارد بازار سرمایه خواهد شد .

11 – تهیه و تنظیم اساسنامه متناسب با شرکتهای سرمایه گذاری (سهامی عام) و اخذ تائیدیه های مربوطه

12- جلوگیری از تحمیل هزینه تقریبی 20 میلیارد ریالی به شرکت و سهامداران محترم ازطریق پیگیری و مذاکرات فشرده اینجانب با مرجع ثبت شرکتهای استان تهران جهت پذیرش گزارش تقویم اموال سال گذشته

13- رفع 5 بند از موانع باقیمانده اعلامی از سوی  شرکت فرابورس ایران از قبیل :

- رفع وثایق سهام بلند مدت

- ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت

- رفع فعالیتهای موازی شرکتهای تابعه با شرکت اصلی

- انطباق درآمدهای عملیاتی شرکت با استراتژی ها و سیاستهای راهبردی شرکتهای هلدینگ

- تقویت ساختار و روابط سهامداران شرکت جهت رفع مغایرت با اصول راهبری شرکت .

14_ دریافت بیشترین بازدهی شرکت نسبت به سالیان گذشته به میزان 314 درصد نسبت به دوره مشابه (سود خالص سال 1401 مبلغ 557/2 میلیارد ریال و سود خالص عملکرد سال 1400 مبلغ 617 میلیارد ریال)

15_ تقسیم حداکثری (تقریبا 100 درصد) سود شرکت از محل سود قابل تقسیم به مبلغ 500/2 میلیارد ریال (به ازای هر سهم 208 ریال) به نسبت تعداد سهام حداکثر ظرف مهلت قانونی (4 ماه) با توجه به اکثریت  آراء حاضرین در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1402/04/27

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico