سه شنبه 1 خرداد 1403 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

اطلاعیه نقل و انتقال سهام

احتراما پیرو اطلاعیه منتشره در تارنمای رسمی شرکت (به شماره 2266 مورخ 1402/09/22 و در رعایت الزامات برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده پیش رو به تاریخ 1402/12/21 بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامدارن محترم میرساند؛ پنجره نقل و انتقال سهام تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 باز خواهد بود، فلذا آن دسته از سهامدارانی که قصد نقل و انتقال سهام خود را دارند تنها تا تاریخ اعلام شده می توانند با مراجعه به تارنمای رسمی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام) به آدرس www.semico.ir (سامانه نقل و انتقال سهام) نسبت به نقل و انتقال سهام اقدام نمایند .

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico